Basisverzekerde Voetzorg

Als podotherapeuten zijn wij aangewezen om de preventieve voetzorg in Nederland te organiseren. Ons doel is om te voorkomen dat voeten met een hoger risico, complicaties krijgen zoals voetwonden of amputaties. Via de basisverzekering worden risicovoeten periodiek door ons nagekeken. Tevens kan iemand in aanmerking komen voor een medisch pedicure vergoeding. Of u in aanmerking komt en hoe de basisverzekerde voetzorg eruit ziet, leest u op deze pagina.

Mensen met Diabetes Mellitus komen al jaren voor de preventieve voetzorg bij de podotherapeut. Tegenwoordig komen ook mensen met andere aandoeningen of medische behandelingen in aanmerking. Voorbeelden van risicovoeten zijn:

  • Drukplekken bij Reumatoïde Artritis
  • Verminderd gevoel in de voeten 
  • Verminderde doorbloeding in de voeten
  • Kwetsbare huid tijdens/na chemotherapie of bestraling
  • Verminderd gevoel na een CVA
  • Kwetsbare huid bij nierdialyse
  • Uitval verschijnselen bij Parkinson


Onze podotherapeuten stellen middels een onderzoek vast of er sprake is van een verhoogd risico en voor welke zorg u in aanmerking komt.

Wat valt onder basisverzekerde voetzorg?

Podotherapeut

Wanneer wij, als podotherapeut, verantwoordelijk worden voor uw voetzorg, staat voorop dat wij de voeten regelmatig controleren. Zo kunnen wij afwijkingen tijdig opmerken en een behandelplan tussentijds aanpassen. Naast deze preventieve check-ups zijn wij bij Podotherapie Merkx laagdrempelig, wat betekent dat u bij voetklachten, bijzonderheden of vragen tussentijds ook bij ons terecht kunt!

Adviezen

Wij geven gerichte adviezen om voetcomplicaties te voorkomen. Wij communiceren met huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten over afwijkingen en sturen u door als daar een aanleiding voor is. Ook kunnen onze hulpmiddelen, zoals steunzolen of teen-ortheses, worden ingezet bij verhoogde voetrisico's.

Medisch Pedicure

Afhankelijk van uw voetrisico, kan er een vergoeding van toepassing zijn voor een medisch pedicure (of pedicure met DM en/of RA aantekening). Het is namelijk belangrijk dat risicoplekken, zoals eelt en/of likdoorns, tijdig worden behandeld om complicaties te voorkomen. Uw medisch pedicure koppelt bijzonderheden terug naar ons. U mag, mits deze is bevoegd, zelf een medisch pedicure kiezen.

Veel gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor basisverzekerde voetzorg?

Er zijn meerdere chronische aandoeningen en medische behandelingen om in aanmerking te komen voor basisverzekerde voetzorg. Deze lijst is te lang en te complex om volledig te beschrijven op deze pagina. Voorbeelden hebben wij eerder in dit artikel benoemd. Twijfelt u? Neem dan gerust contact met ons op.

Heb ik een verwijzing van de huisarts of specialist nodig?

U kunt bij ons een afspraak maken zonder verwijzing, wij zijn direct toegankelijk. Indien de controle niet binnen de basisverzekering valt, kan deze eventueel nog uit een aanvullende verzekering worden vergoed.

Heb ik recht op een medisch pedicure?

Dit is een vraag die onze podotherapeuten alleen met behulp van een onderzoek kunnen beantwoorden. Wij werken met een risicoclassificatie: hoe hoger het risico, hoe intensiever de voetzorg. De hoogte van het risico bepaalt of u naast de controles bij de podotherapie ook een vergoeding krijgt voor een medisch pedicure.

Podotherapie Merkx